Program Komuniti

Program Komuniti

"BTOP Resilience Programmes" bertujuan untuk membangunkan komuniti setempat dengan melahirkan anak muda berkepimpinan tinggi. Anda sedia hadapi cabaran?

Lihat Lagi

7C "RESILIENCE" BTOP

Competence (Kecekapan)

Confidence (Keyakinan)

Connection (Hubungan)

Character (Karakter)

Contribution (Sumbangan)

Coping (Daya tindak)

Control (Kawal diri)

BTOP RESILIENCE PROGRAMMES

Community Resilience Programme (CRP)

CRP bertujuan untuk memperkasa belia lepasan SPM dan STPM melalui aktiviti kepimpinan dan komuniti dalam usaha membina komuniti yang berdaya tahan. Program ini direka khas agar remaja dapat mengukuhkan daya kepimpinan dan membina daya tahan diri yang tinggi untuk mengelakkan diri dari terjebak dalam gejala sosial.

Peserta akan diberikan latihan pengurusan program untuk mengadakan sebuah aktiviti dalam komuniti setempat.

Psychological Support Programme (PSP)

Program PSP adalah untuk pelajar pra-SPM. Tujuan utama program ini adalah untuk:
1. memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar dan memberi kesedaran tentang kepentingan ilmu dan pendidikan dalam kehidupan;
2. mengajar cara-cara menangani stress dan strategi daya tindak yang sihat;
3. dan mendidik ibu bapa dan penjaga berkenaan cara-cara memberi sokongan mental kepada anak-anak mereka yang akan menduduki peperiksaan SPM.

PSP adalah berbentuk ceramah motivasi dan akan disampaikan oleh Konsultan Kesihatan Mental dari Universiti Sains Malaysia (USM) dan kaunselor, dan slot-slot sokongan oleh fasilitator.

Resilience Coaching 101

Parental Coaching

Sports-Based Resilience Programme (Cruyff Hero)

Short Description

e-Coaching Lifestyle (TIBA SMS)

Short Description

Community Financial Literacy (SSI)

Short Description

ms_MYMalay